ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Ασφάλεια : ( Ουσιαστικό, Θηλυκό γένος, γενική : της ασφάλειας)

το να είναι και να νιώθει κανείς προστατευμένος απέναντι σε κινδύνους που απειλούν τα βασικά αγαθά του ανθρώπου:

τη ζωή, την υγεία και την περιουσία.

 • Αυτοκίνητων 

 • Μοτοσυκλετών

 • Σκαφών

 • Κατοικίας

 • Επιχειρήσεων

 • Αστικής Ευθύνης

 • Τεχνικές Ασφαλίσεις

 • Μεταφορών

 • Πιστώσεων

 • Νομικής Προστασίας 

Νέο.tif

 ΖΩΗΣ / ΥΓΕΙΑΣ

 • Ζωής

 • Υγείας

 • Ιατροφαρμακευτική  περίθαλψης

 • Προσ. Ατυχήματα

 • Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις